Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5
Kancelaria Adwokacja Sierakowski
Kancelaria Kontakt

Profil działalności

  1. Rozwody i separacje
  2. Sprawy karne
  3. Podziały majątku i zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej
  4. Sprawy odszkodowawcze (dot. szkód komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, etc.)
  5. Sprawy rodzinne (alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej, etc.)
  6. Sprawy z zakresu prawa pracy
  7. Sprawy gospodarcze
  8. Sprawy administracyjne

Kancelaria Adwokacka Jarosław Sierakowski

Nasza Kancelaria funkcjonuje na poznańskim rynku prawniczym od ponad dwudziestu lat. Zapewniamy fachową i rzetelną obsługę naszych klientów. Gwarantem tego jest ugruntowana wiedza prawnicza i doświadczenie nabyte w trakcie wieloletniej praktyki zawodowej. Kancelaria załatwi niezbędne formalności i poprowadzi wszystkie sprawy, które objęte są profilem naszej działalności. Opracujemy i przygotujemy rozwiązania, które w optymalny sposób pozwolą określić i rozstrzygnąć sytuację prawną naszych klientów. Wszelkie pisma procesowe i urzędowe w zleconych nam sprawach składamy w sądach i urzędach po uzyskaniu uprzedniej aprobaty mocodawcy.

Honorarium uzgadniane jest z klientem, w oparciu o stawki Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2002.163.1348). Wysokość zależna jest między innymi od rodzaju sprawy, terminu wykonania zlecenia, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy. Honorarium może mieć formę prowizyjną lub ryczałtową. Istnieje również możliwość ustalenia honorarium w oparciu o stawki godzinowe.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego i spadkowego. Specjalizujemy się w sprawach dotyczących rozwiązywania małżeństw, sprawach o separację i sprawach alimentacyjnych. Doskonale dajemy sobie radę w sprawach majątkowych związanych z podziałami majątku wspólnego i zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej. Wśród spraw w postępowaniu nieprocesowym poczesne miejsce w naszej praktyce zajmują sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku. Także meandry spraw gospodarczych i cywilnych o roszczenia pieniężne, zachowek i różnego rodzaju spraw odszkodowawczych nie są nam obce.

W sprawach karnych bronimy naszych klientów na wszystkich etapach postępowania, począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe (w tym odwoławcze), a skończywszy na postępowaniu wykonawczym (odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie).

Kancelaria utrzymuje stałe kontakty z kancelariami prawnymi z terenu województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego specjalizującymi się w szczególności w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego i gospodarczego. Na co dzień współpracujemy z rzeczoznawcami, zarówno majątkowymi jak i fachowcami z zakresu wypadków drogowych, a także lekarzami z różnych dziedzin medycyny.

We wszelkich podejmowanych przez naszą Kancelarię działaniach kierujemy się przede wszystkim koniecznością świadczenia usług na najwyższym poziomie, w dobrze pojętym interesie naszych klientów. Celem nadrzędnym naszej Kancelarii jest prowadzenie spraw w taki sposób, aby klientom zaproponować i wspólnie z nimi wybrać optymalne rozwiązania ich spraw i problemów. Podstawą, na której opieramy kontakty i współpracę z klientami naszej Kancelarii jest wieloletnie doświadczenie, rzetelność i poufność. Zdajemy sobie sprawę, że dla naszych klientów niezwykle ważna jest dostępność do bieżących informacji o sprawie. Dlatego też w drodze bezpośrednich spotkań, rozmów telefonicznych czy też wiadomości elektronicznych systematycznie przekazujemy naszym mocodawcom informacje o stanie powierzonych nam spraw.